Εισαγωγή - Stress Echo

Πολύ συχνά σε έναν ασθενή τα συμπτώματα  από το καρδιαγγειακό σύστημα εμφανίζονται  ή επιδεινωνόνται με την άσκηση ή το στρες, διαταράσσοντας την ισορροπία  του δίπολου  “πρόσφορα οξυγόνου – απαιτήσεις”  προκαλώντας την έκλυση του ισχαιμικού καταρράκτη.

Το καρδιακό φορτίο μπορεί να αυξηθεί  με άσκηση ή φαρμακολογικούς παράγοντες.

Η Ηχοκαρδιογραφική απεικόνιση πριν και αμέσως μετά ( ή κατά την διάρκεια)  του στρες ονομάζεται  δυναμική ηχοκαρδιογραφία STRESS ECHO.

Αναίμακτος στεφανογραφικός έλεγχος

Διάγνωση Στεφανιαίας Νόσου

Ποιες είναι οι ενδείξεις για το Stress Echo;

Το stress echo  αποτελεί σημαντική  εξέταση  για την κατάδειξη ισχαιμίας του μυοκαρδίου και την τεκμηρίωση ύπαρξης στεφανιαίας νόσου σε ασθενείς χωρίς προηγούμενο ιστορικό.

Χρησιμοποιείται  για την διερεύνηση θωρακικού άλγους  σε ασθενείς με ενδιάμεση πιθανότητα για στεφανιαία νόσο πριν την εξέταση (pretest probability).

Για να εκτιμηθεί η θέση και η βαρύτητα της ισχαιμίας του μυοκαρδίου καθώς και ο καρδιακός κίνδυνος μετά από επαναγγείωση (Αγγειοπλαστική – stent).

Στα πλαίσια προεγχειρητικού ελέγχου σε ασθενείς με πολλούς παράγοντες κίνδυνου (Σακχαρώδης διαβήτης, αρτηριακή υπέρταση, δυσλιπιδαιμία).

Για να αναγνωριστεί βιώσιμο μυοκάρδιο.

Επιπρόσθετα το stress echo είναι πολύ χρήσιμο στην διερεύνηση μιας ανεξήγητης δύσπνοιας στην κόπωση στα πλαίσια διαστολικής καρδιακής ανεπάρκειας ή εμφάνιση πνευμονικής υπέρτασης σε έδαφος βαλβιδοπάθειας μιτροειδούς.

Περιορισμοί του Stress Echo

Υπάρχουν αντενδείξεις για το Stress Echo?

Πρακτικά έχει τις ίδιες ανεπιθύμητες ενέργειες με την απλή δοκιμασία κόπωσης.

Η ασφάλεια της δυναμικής ηχοκαρδιογραφίας  έχει τεκμηριωθεί εκτενώς σε  διάφορες σειρές. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες χωρίζονται  σε μείζονες και ελάσσονες. Η εμφάνιση σοβαρών επιπλοκών είναι εξαιρετικά  σπάνια ( < 0,3%) και περιλαμβάνουν οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου και κοιλιακή ταχυκαρδία. Οι ελάσσονες  επιπλοκές είναι υπόταση, βαγοτονία, ναυτία, υπέρταση, κεφαλαλγία  οι οποίες υποχωρούν αμέσως με την διακοπή του φαρμάκου.

Τύποι Δυναμικής Καρδιογραφίας

Η ηχοκαρδιογραφία φόρτισης γίνεται  με 3 τρόπους

1

Φαρμακευτικά με χορήγηση δοβουταμίνης- διπιρυδαμόλης-αδενοσίνης. Η δοβουταμίνη είναι το φάρμακο που χρησιμοποιείται  συχνότερα στην ηχοκαρδιογραφία φόρτισης. Το σύγχρονο πρωτόκολλο το οποίο εφαρμόζεται σε όλα τα υπερηχογραφικά εργαστήρια και στο κέντρο μας  περιλαμβάνει τοποθέτηση ενδοφλέβιας γραμμής, μέτρηση αρτηριακής πίεσης πριν και στο τέλος κάθε σταδίου, συχνότητας και λήψη ηλεκτροκαρδιογραφήματος καθ’όλη την διάρκεια της εξέτασης. Χορηγούμε την δοβουταμίνη μεσώ αντλίας συνεχούς έγχυσης σε προοδευτικά αυξανόμενες δόσεις σε 4 στάδια με διάρκεια κάθε σταδίου  3 λεπτά. Με τον τρόπο αυτό αυξάνουμε ελεγχόμενα  τους παλμούς της καρδιάς μέχρι την  επίτευξη του στόχου της καρδιακής συχνότητας για την ηλικία του ασθενούς. Κατόπιν σταματάμε την χορήγηση της δοβουταμίνης και χορηγούμε φάρμακο που σταματά την δράση της και επαναφέρει τις σφύξεις στα φυσιολογικά επίπεδα. Σε κάθε στάδιο λαμβάνονται εικόνες οι οποίες ψηφιοποιούνται και αποθηκεύονται για ανίχνευση της κινητικότητας και των  διαταραχών όλων των τοιχωμάτων  της αριστερής κοιλιάς.

2

Με άσκηση με εργομετρικό ποδήλατο ( όρθιο η ύπτιο) κατά την οποία  ο ιατρός λαμβάνει εικόνες ταυτόχρονα σε κάθε στάδιο της κόπωσης.

3

Με άσκηση σε κυλιόμενο τάπητα κατά την οποία ο ιατρός λαμβάνει  εικόνες πριν και αμέσως μετά την άσκηση.

Για ποιο λόγο να προτιμήσω το Stress Echo;

Είναι μια μέθοδος με πολλή μεγάλη ευαισθησία και ειδικότητα στην διερεύνηση της στεφανιαίας νόσου. Διαρκεί το μέγιστο 50min δεν έχει επιπλοκές και ο ασθενής μετά το πέρας της εξέτασης επιστρέφει κανονικά στην δραστηριότητά του. Επιπλέον και βασικότατο δεν εκτίθεται καθόλου σε ακτινοβολία –ραδιενέργεια με ότι αυτό συνεπάγεται για την υγεία του. Η αντίστοιχη εξέταση για διερεύνηση στεφανιαίας νόσου το σπινθηρογράφημα καρδιάς είναι δοκιμασμένη και παλιά πλέον μέθοδος η οποία όμως έχει μεγάλο ποσοστό ακτινοβολίας που μπορεί να ισοδυναμεί με 15-17mSv (πρακτικά ίσο με 1000 ακτινογραφίες θώρακος σε μια δόση!) Επίσης διαρκεί 4-5 ώρες και μετά το πέρας της εξέτασης και για 2 ημέρες απαγορεύεται να είναι στον ίδιο χώρο με παιδιά και εγκύους.

Χρειάζεται κάποια προετοιμασία πριν την εξέταση;

Ο ασθενής προσέρχεται στο κέντρο μας ΝΗΣΤΙΣ για 3 ώρες και ΧΩΡΙΣ λήψη καφέ στην διάρκεια των 3 ωρών. Επίσης ο γιατρός σας θα σας συστήσει να διακόψετε την χορήγηση αν λαμβάνετε των b- bloker για 2 με 3 ήμερες προ της εξέτασης.