Εξετάσεις που Εκτελούνται.

Σας υποδεχόμαστε στον πλήρη εξοπλισμένο χώρο μας για να σας παρέχουμε την πιο σύγχρονη και εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

01.
Δυναμική Υπερηχογραφία

Stress Echo

Είναι μια μέθοδος με πολλή μεγάλη ευαισθησία και ειδικότητα στην διερεύνηση της στεφανιαίας νόσου.

02.
Υπερηχογραφία Αντίθεσης

Contrast Echo

Η μέθοδος αποσκοπεί στο να προκαλέσουμε ηχοαντίθεση ανάμεσα στο αίμα και στα τοιχώματα του μυοκαρδίου.

03.

Δοκιμασία Κόπωσης

Δοκιμασία κόπωσης με εργομετρικό τάπητα για διερεύνηση ισχαιμίας, αρρυθμιών.

04.

Holter Ρυθμού

24ωρη ή 48ωρη καταγραφή του καρδιακού ρυθμού διερεύνηση αρρυθμιών.

05.

Holter Αρτηριακής Πίεσης

24ωρη καταγραφή της Αρτηριακής πίεσης.

06.
Διοισοφάγειο Υπέρηχος Καρδιάς

Υπέρηχος - Διοισοφάγειο

Η διοισοφάγειος υπερηχοκαρδιογραφία είναι μία εξειδικευμένη υπερηχογραφική μέθοδος απεικόνισης.

07.
Triplex Υπέρηχος Καρδιάς

Triplex Υπέρηχος

Πλήρης διαθωρακική Doppler μελετη της καρδιάς και των καρδιακών βαλβίδων με δισδιάστατο και τρισδιάστατο υπέρηχο.