Εισαγωγή - Διοισοφάγειο Ηχοκαρδιογράφημα

Η διοισοφάγειος υπερηχοκαρδιογραφία είναι μία εξειδικευμένη υπερηχογραφική μέθοδος απεικόνισης του καρδιαγγειακού συστήματος μέσω της γαστροοισοφαγικής οδού.

Αυτό βοηθάει στην ενίσχυση του σήματος και ως αποτέλεσμα παρέχει με εξαιρετική καθαρότητα και ευκρίνεια κατανοητές εικόνες νόσων της καρδιάς σε σχέση με τον απλό υπέρηχο (TRIPLEX) καρδιάς.

Επιπλέον το διοισοφάγειο υπεηχογράφημα διενεργείται σχετικά εύκολα ακόμα και σε ασθενείς που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Έχει όλες τις δυνατότητες της απλής υπερηχογραφίας ( TRIPLRX) και επιπλέον το πολύ σημαντικό την δυνατότητα της τρισδιάστατης (3D) απεικόνισης και έτσι μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα η ανατομία η λειτουργία η αιμοδυναμική κατάσταση και η ροή του αίματος στην καρδία.

Σήμερα περίπου το 10% – 15% των ασθενών που υποβάλλονται σε απλό υπέρηχο καρδίας χρειάζεται συμπληρωματική εξέταση με διοισοφάγειο υπέρηχο καρδιάς. Επίσης η διοισοφάγειος ηχοκαρδιογραφία έχει καταστεί αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης καρδιαγγειακής χειρουργικής για την αναγνώριση προηγουμένως αδιάγνωστων ανωμαλιών οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την χειρουργική διαδικασία ή την έκβαση του ασθενή, καθώς και για την εκτίμηση του αποτελέσματος της εγχείρησης.

Ενδείξεις διενέργειας διοισοφαγείου υπέρηχου καρδιάς

 • Διερεύνηση εστίας καρδιογενούς εμβολής: Ανίχνευση θρόμβων στον αριστερό κόλπο, στο ώτιο του αριστερού κόλπου ( σε ασθενείς με ισχαιμικό αγγειακό επεισόδιο).
 • Ανίχνευση ελλειμάτων του μεσοκολπικού διαφράγματος: Μεσοκολπική επικοινωνία, ανοιχτό ωοειδές τρήμα (PFO).
 • Εκτίμηση ενδοκαρδίτιδας – εκβλαστήσεων και των επιπλοκών της.
 • Εκτίμηση βαλβιδοπαθειών και ιδιαίτερα της μιτροειδούς βαλβίδας ( πρόπτωση, ανεπάρκεια), αυτοχθόνων και προσθετικών.
 • Συγγενής καρδιοπάθεια.
 • Εκτίμηση ενδοκαρδιακών μαζών ( όγκων, θρόμβων ).
 • Εκτίμηση ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση
 • Κολπική μαρμαρύγη: Εκτίμηση και ανίχνευση θρόμβου στο ωτίο του αριστερού κόλπου προ ηλεκτρικής ανάταξης και κατά την διάρκεια της κατάλυσης ( Ablation ) της αρρυθμίας.
 • Ανεύρεση βλαβών της αορτής: Ανιούσα αορτή, αορτικό τόξο κατιούσα αορτή και ιδιαίτερα μιας επείγουσας κατάστασης του διαχωρισμού της αορτής.

Αντενδείξεις διενέργειας εξέτασης

 • Μη συνεργάσιμος ασθενής η πρόσφατη λήψη φαγητού.
 • Πρόσφατο χειρουργείου οισοφάγου ή ανωτέρου γαστρεντερικού συστήματος
 • Ιστορικό δυσφαγίας, εκκολπώματα, κιρσοί οισοφάγου
 • Ενεργός αιμορραγία ανωτέρου γαστρεντερικού συστήματος.

Προετοιμασία και διενέργεια εξέτασης

Η διοισοφάγειος ηχοκαρδιογραφία αποτελεί μία μέθοδο μου μοιάζει με την διενέργεια γαστροσκόπησης με την διαφορά ότι ο καθετήρας γαστροσκόπησης στην άκρη του φέρει υπερηχητικό μορφοτροπέα ( Ηχοβολέα ) αντί για οπτική ίνα.

Ο ασθενής πρέπει να είναι νηστικός επί τουλάχιστον 6 ώρες και 4 ώρες από υγρά. Ενημερώνεται για την αιτία της διενέργειας της εξέτασης και τους εξηγείται ολόκληρη η διαδικασία. Στο κέντρο μας χορηγείται ως ρουτίνα ελαφρά μέθη για να είναι πιο άνετη και φιλική και φιλική η εξέταση για τον ασθενή. Γίνεται τοποθέτηση φλεβικής γραμμής, προώθηση του ηχοβολέα στον οισοφάγο με ταυτόχρονη παρακολούθηση και θολή την διάρκεια της εξέτασης των ζωτικών λειτουργειών (αρτηριακή πίεση κορεσμός του αίματος σε οξυγόνο, ηλεκτροκαρδιογράφημα).

Η εξέταση διαρκεί συνήθως 15 λεπτά ανάλογα και με τη σοβαρότητα της πάθησης μετά το πέρας αυτής ο ασθενής παραμένεις για 30 λεπτά περίπου εντός του κέντρου μας. Το πόρισμα δίνεται γραπτώς ενώ παραλαμβάνει ταυτόχρονα την μελέτη και σε ηλεκτρονική μορφή ( CD ROM). Ο εξεταζόμενος επιστρέφει μετά στην δραστηριότητα του με την οδηγία να σιτιστεί 1,5 ώρα μετά την εξέταση.

Συσκεύη σύγκλεισης στο ωτίο του αριστερού κόλπου

Αθηρωματική πλάκα στο τοίχωμα της κατιούσης θωρακικής αορτής

Σημαντική επασβέστωση στον οπίσθιο μιτροειδικό δακτύλιο