Παρουσιάσεις

Μετεκπαίδευση – Αϊτχόβεν Ολλανδία

Training in Eindhoven Holland

Μετεκπαίδευση στο 3D Διοισοφάγειο Υπέρηχο στο Αϊτχόβεν Ολλανδίας 04/2023